Za každým dosaženým úspěchem je poctivá práce .......